ประวัติบริษัท

บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (บริษัท สุไทโย เทรดดิ้ง จำกัด) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นมานานกว่า 30 ปี และ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่อจัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ทุกประเภท ภายใต้ตราสินค้า “โมบิล” 

บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัดได้ให้ความสำคัญในการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ทุกหน่วยงาน เราได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2008 และ ISO 14001-2004 จากสถาบันรับรองระบบในระดับโลก Intertek Moody Group ทั้งนี้เรามุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงและการบริการ เข้าสู่หลากหลายช่องทาง กล่าวคือ ภาคของธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม ทางบริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ  เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มงานแปรรูปโลหะ, กลุ่มเหล็ก, กลุ่มการผลิตทั่วไป, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อากาศยาน, อุตสาหกรรมทางทะเลและเรือเดินสมุทร และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ  สำหรับในภาคของธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์ ทางบริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการโดยผ่านช่องทางของ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และอู่ซ่อมรถอิสระ, กลุ่มการคมนาคมและการขนส่งสินค้า รวมถึงร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการเพิ่มเครือข่ายและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ กอปรกับการบริการด้วยความเป็นเลิศอยู่เสมอ