• 2556

  บริษัท สุไทโย ลู้บ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัดได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2008 และ ISO 14001-2004 จากสถาบันรับรองระบบในระดับโลก Intertek Moody Group

 • 2552

  ก่อตั้ง บริษัท สุไทโย ลู้บ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์ได้รับฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ให้กับโมบิล จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลทุกประเภท

 • 2551

  บริษัท สุไทโย เทรดดิ้ง จำกัด ได้ขยายกำลังการจัดจำหน่ายโดยการสร้างคลังสินค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

 • 2549

  บริษัท สุไทโย เทรดดิ้ง จำกัด ยกฐานะเป็น ตัวแทนจำหน่ายหลักให้กับ โมบิลในประเทศไทย

 • 2545

  บริษัท สุไทโย เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล และ เอสโซ่ อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนั้นยังได้ขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงด้าน น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ ด้วยการก่อตั้งศูนย์ค้าปลีก จัดจำหน่ายไปยังช่องทาง ร้านค้าปลีก และศูนย์บริการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

 • 2534

  ก่อตั้งบริษัท สุไทโย เทรดดิ้ง จำกัดขึ้น เพื่อรองรับการขยายกิจการในด้านน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันเชื้อเพลิง

 • 2523

  เริ่มกิจการค้าขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันเชื้อเพลิงในนาม "บุญร่วมกิจ" โดยจัดส่งสินค้าให้กับบรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในสมุทรปราการและฝั่งธนบุรี