บริษัท สุไทโย ได้บริจาคสิ่งของให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

2017-01-13

Bangkok

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย