บริษัท สุไทโย ได้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

2013-01-12

Bangkok

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2556 บริษัทสุไทโย ได้มีโอกาสร่วมกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย