น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

Mobil SHC Cibus Series

เพื่อคุณภาพอาหารและอัตราผลผลิตที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกัน

ขับเคลือนอัตราผลผลิตในระดับสูงสุดด้วย Mobil SHC Cibus Series ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงชนิดใหม่สำหรับเครื่องจักรผลิตอาหารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน NSF HI กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ไร้สีที่ครบทุกความต้องการนี้ได้รับออกแบบเพื่อให้มีความสุดยอดทั้งในแง่การรับประกันคุณภาพอาหาร การหล่อลื่นขั้นสูง และค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงภายในระบบการบริหารจัดการคุณภาพการหล่อลื่นของคุณ
 

มีการใช้งานหลากหลายเพื่อการดำเนินที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

Mobil SHC Cibus Series มีคุณสมบัติปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุด ความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระยะยาว และป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน การใช้งานครอบคลุมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ การผลิตอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยา

Mobil SHC Cibus Series ใช้ได้ดีในสภาพการทำงานที่หนักปานกลางจนถึงหนักมาก และเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทในระบบไฮโดรลิก เฟืองเกียร์ แบริ่ง และระบบหมุนเวียนโดยมีความหนืดตั้งแต่ ISO VG 32 ถึง 68 และ 150 ถึง 460 Mobil SHC Cibus Series สามารถนำไปใช้บริเวณเหนือหรือใต้สายการผลิตในกระบวนการแปรรูปอย่างมีประสิทธิผล ช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการ
 

ขึ้นทะเบียนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ทุกผลิตภัณฑ์ของ Mobil SHC Cibus Series ได้รับการขึ้นทะเบียน NSF HI ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และหน่วยงานราชการเรียกร้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะกับการใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมายอาหารฮาลาลและโคเชอร์และมีการพัฒนาสูตรให้ปลอดจากส่วนผสมของกลูเทน ถั่ว และข้าวสาลีอีกด้วย นอกจากนี้ การผสม การเติม และการทดสอบคุณภาพล้วนกระทำในอุปกรณ์ที่จำกัดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนให้มีน้อยที่สุด ตัวแทนที่ผ่านการอบรมสามารถช่วยเหลือคุณในการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus Series ในแผนการหล่อลื่นตามมาตรฐาน HACCP

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO
Mobil SHC Cibus 32
Mobil SHC Cibus 46
Mobil SHC Cibus 68
Mobil SHC Cibus 100
Mobil SHC Cibus 150
Mobil SHC Cibus 220
Mobil SHC Cibus 320
Mobil SHC Cibus 460

32
46
68
100
150
220
320
460

 

Mobil SHC Polyrex Series

......

 

Product name NLGI Grade
Mobil SHC Polyrex 005
Mobil SHC Polyrex 221
Mobil SHC Polyrex 222
Mobil SHC Polyrex 462

00
1
2
2

 

 

← Back to list