น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิก

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

Mobil DTE 10 Excel Series

 

 

ข้อมูลมีแต่ โมบิล ดีทีอี เอกซ์เซล ซีรีส์ ซึ่งเป็นตัว

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO

Mobil DTE 10 Excel 15
Mobil DTE 10 Excel 22
Mobil DTE 10 Excel 32
Mobil DTE 10 Excel 46
Mobil DTE 10 Excel 68
Mobil DTE 10 Excel 100
Mobil DTE 10 Excel 150

15
22
32
46
68
100
150

 

Mobil DTE 20 Series

 

Mobil DTE 20 Series น้ำมันไฮดรอลิกที่ต้านทานการสึกหรอได้สูง ออกแบบเพื่อสนองความต้องการอันหลากหลายของอุปกรณ์ไฮดรอลิก Mobil DTE 20 Series ผสมด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และระบบสารเพิ่มคุณภาพที่คงตัวดีพิเศษซึ่งทำให้สารกัดกร่อนเป็นกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบที่ทำงานในสภาวะหนักรุนแรง ซึ่งต้องต้านทานต่อการสึกหรอในระดับสูง และการป้องกันของฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับงานที่มักถูกแนะนำให้ใช้เพียงน้ำมันไฮดรอลิกแบบไม่มีสารต้านทานการสึกหรอ (Non-antiwear)

 

การใช้งาน

 • ระบบไฮดรอลิกที่ไวต่อการเกิดตะกอนสะสม เช่น น้ำมันเครื่องที่ควบคุมด้วยการคำนวณชั้นสูง โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้เซอร์โววาล์วที่มีระยะห่างแคบๆ
 • งานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีน้ำมันปนเปื้อนเล็กน้อย
 • งานที่เกิดตะกอนและคราบ ซึ่งเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
 • ระบบที่มีเกียร์และแบริ่ง
 • ระบบที่ต้องการให้รับน้ำหนักมาก และต้องการประสิทธิภาพการต้านทานการสึกหรอสูง
 • การใช้งานที่ป้องกันการกัดกร่อนด้วยฟิล์มน้ำมันบางๆ เช่น ระบบที่มีน้ำปนเปื้อนได้เล็กน้อย
 • เครื่องจักรที่ใช้ชิ้นส่วนโลหะต่างชนิดกัน

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO
Mobil DTE 21
Mobil DTE 22
Mobil DTE 24
Mobil DTE 25
Mobil DTE 26
Mobil DTE 27
Mobil DTE 28

10
22
32
46
68
100
150

 

Mobil Nuto H Series

 

นูโท เอช ซีรีส์ น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอสมรรถนะสูงพิเศษ สำหรับใช้ในยานยนต์และอุตสาหกรรม ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันการสึกหรอ น้ำมันนี้ผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมผสานกับระบบ เพิ่มคุณภาพที่คัดสรรเป็นอย่างดี จนทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณลักษณะเด่นในเรื่องการปรับปรุงและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ นูโท เอช ซีรีส์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สสมรรถนะที่ดีแก่ส่วนประกอบไฮดรอลิกหลายชนิดที่ใช้ในระบบในสภาวะการทำงานในระดับปายกลางและรุนแรง เสถียรต่อการออกซิเดชั่นและสารเคมีในระดับสูง ช่วยควบคุมการก่อตัวของคราบสกปรกและแนวโน้มการติดขัดของระบบและการติดของวาล์ว ทั้งยังช่วยปกป้องเครื่องจักรสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ไส้กรอง จนช่วยลดต้องทุนการบำรุงรักษาและการกําจัดน้ํามันที่เสื่อมสภาพ ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนขณะใช้ท่ามกลางอากาศชื้นสูง หรือเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องเผชิญกับความชื้นในอากาศระดับต่ํา น้ํามัน นูโท เอช ซีรีส์ มีคุณสมบัติสําคัญคือไม่รวมตัวกับนํ้าและปล่อยฟองอากาศได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ตรงตามเงื่อนไข เรื่องสมรรถนะการใช้งานของระบบไฮดรอลิกหลายแบบและอุปกรณ์ชิ้นส่วนบริษัทผู้ผลิต

 

การใช้งาน

 • ระบบทที่ใช้ร่วมกับป๊ัมแบบเฟือง แบบใบกวาด แบบเรเดียล และลูกสูบตามแกนที่แนะนําให้ใช้นํ้ามันไฮดรอลิก ป้องกันการสึกหรอ
 • ระบบไฮดรอลิกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือรั่วซึม
 • เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงการสัมผัสกับนํ้าแม้ในปริมาณที่น้อยและทที่อาจทําให้ชิ้นส่วนชํารุดเสียหาย
 • ระบบที่มีส่วนประกอบของเฟืองและแบร่ิงเกียร์ท่ีต้องการการปกป้องการสึกหรอในระดับปานกลาง
 • ระบบที่รองรับการแบกรับน้ําหนักมากๆ และต้องการการปกป้องการสึกหรอ
 • การใช้งานที่ต้องการการปกป้องการกัดกร่อนโดยมีฟิล์มนํ้ามันที่เคลือบอยู่บางๆเช่นระบบท่ีต้องเผชิญกับน้ําในปริมาณเล็กน้อย
 • เครื่องจักรท่ีมีส่วนประกอบออกแบบมาโดยใช้โลหะอัลลอยด์หลายชนิด

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO

Nuto H 32
Nuto H 46
Nuto H 68
Nuto H 100
Nuto H 150

32
46
68
100
150

 

 

← Back to list