น้ำมันหล่อลื่นงานแปรรูปโลหะ

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

Mobilmet and Mobilcut Series

 

 

Mobilmet และ Mobilcut Series น้ำมันตัดโลหะซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบบน้ำมันล้วนและแบบผสมน้ำมันเป็นพื้นฐาน พัฒนาไปอีกขั้นด้วยสารเพิ่มคุณภาพเพื่องานแปรรูปเหล็กและโลหะอื่นๆตั้งแต่งานเบาถึงหนัก

Mobilmet Series*

Mobilmet Series น้ำมันแปรรูปโลหะที่ถูกพัฒนามาเพื่อมอบสมรรถนะสูงสำหรับงานอเนกประสงค์ เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเกรดสูง ออกแบบเพื่อให้ใช้กับเครื่องจักรได้หลากหลาย มีส่วนผสมสาเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรมาโดยเฉพาะ เพื่อสมรรถนะที่ดีของเครื่องจักรในงานแปรรูปเหล็กและโลหะอื่น


Mobilcut Series*

Mobilcut Series น้ำมันแปรรูปโลหะพัฒนาขึ้นเพื่อให้มอบสมรรถนะสูงสำหรับงานอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติละลายได้ดี ถูกออกแบบมาให้ใช้กับน้ำมันคุณภาพต่างๆ รวมทั้งใช้กับเครื่องจักรได้หลากหลายที่ใช้ในงานแปรรูปเหล็กและโลหะชนิดต่างๆ

 

← Back to list