น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Product Description

Mobiltherm 600 Series

 

 

Mobiltherm 600 Series น้ำมันถ่ายเทความร้อนสมรรถนะสูง เจาะจงให้ใช้กับระบบถ่ายเทความร้อนทางอ้อมแบบปิดผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีส่วนผสมของน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นอย่างดี สามารถต้านทานอุณหภูมิสูงและปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพออกซิเดชั่น เป็นน้ำมันที่ถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพสูงและมีความหนืดที่พร้อมในการปั๊มที่อุณหภูมิขณะเริ่ม และมี่อุณหภูมิขณะทำงานได้ ผลิตภัณฑ์ Mobiltherm 600 Series มีความเสถียรมากต่อความร้อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดคราบสะสมหรือทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงค่า ความร้อนจำเพาะ และคุณสมบัติการนำความร้อนของน้ำมันที่แผ่กระจายความร้อนได้เร็วกว่า

น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm 600 Series แนะนำให้ใช้กับทั้งระบบปิดและระบบเปิด ระบบถ่ายเทและระบบระบายความร้อนทางอ้อม ที่ซีลด้วยน้ำมันเย็นในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายชนิด

 

การใช้งาน

Mobiltherm 603 และ 605

 • อุณหภูมิน้ำมันโดยรวมของ Mobiltherm 603 : ระบบปิด (-7 ถึง 285 องศาเซลเซียส) ระบบเปิด (-7 ถึง 150 องศาเซลเซียส)
 • อุณหภูมิน้ำมันโดยรวมของ Mobiltherm 605 : ระบบปิด (-7 ถึง 315 องศาเซลเซียส) ระบบเปิด (-7 ถึง 180 องศาเซลเซียส)
 • ระบบถ่ายเทและระบายความร้อนทางอ้อมระบบปิด ที่ซีลด้วยน้ำมันเ็นในการบวนการอุตสาหกรรมทุกชนิด ใช้งานในที่อุณหภูมิน้ำมันโดยรวมสูงสุดตามตารางข้างบน และในที่ความด้นบรรยากาศ
 • ใช้ได้กับระบบปิด ถ้าอุณหภูมิน้ำมันโดยรวมไม่เกินตามที่ระบุในตารางข้างต้น

 

ชื่อผลิตภัณฑ์

Mobiltherm 603
Mobiltherm 605

 

Mobil Velocite Oil Number Series

 

Mobil Velocite Oil Numbered Series ผลิตภัณฑ์สมรรถนะพิเศษ ถูกออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นแกนหมุนรอบสูงของเครื่องตัดกลึงเจาะ และยังใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิกวิกฤตบางประเภท ระบบไหลเวียน และระบบน้ำมันผสมอากาศอัดที่มีค่าความหนืดเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงที่มีความหนืดต่ำและสารเพิ่มคุณภาพ ซึ่งให้ผลสูงสุดในการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพออกซิเดชั่น รวมทั้งป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ต้านทานการเกิดฟองได้ดี และแยกตัวจากน้ำได้ทันที

 

การใช้งาน

 • แบริ่งแกนหมุนรอบสูง (Spindle bearing) ในเครื่องตัดกลึงเจาะ และเครื่องมือที่ใช้ความเร็วสูงที่ต้องการความละเอียด
 • เครื่องเจียรที่มีความแม่นยำสูง เครื่องกลึง เครื่อง Jig borers และเครื่อง Tracer mechanisms
 • Velocite Oil No 3 แนะนำสำหรับแบริ่งแกนหมุน (Spindle bearing) ที่มีระยะห่างแคบมากๆ (ระยะห่างเป็นศูนย์)
 • สำหรับแบริ่งแกนหมุนแบบปลอก (Sleeve type spindle bearing) ซึ่งมีระยะห่างของปลอกกว้างขึ้น การเลือกความหนืดจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างและความเร็วแกนหมุน
 • ระบบไฮดรอลิกแรงดันต่ำ โดยเลือกความหนืดที่เหมาะสม
 • ระบบน้ำมันผสมอากาศอัด (Mobil Velocite Oil No 10)
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความละเอียด เช่น กล้องโทรทรรศน์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ฯลฯ

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO
Mobil Velocite Oil No 3
Mobil Velocite Oil No 6
Mobil Velocite Oil No 8
Mobil Velocite Oil No 10

2
10
15
22

 

 

← Back to list