น้ำมันหล่อลื่นเครื่องทำความเย็น

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series

 

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series สารหล่อลื่นสังเคราะห์สมรรถนะสูง ซึ่งถูกออกแบบเฉพาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและฮีทปั๊ม (Heat pumps) มีค่าดัชนีความหนืดสูงโดยธรรมชาติ ทนต่อสภาพแรงเฉือนและสามารถไหลได้ดีในที่อุณหภูมิต่ำ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในสภาพที่หนักหน่วง และเกินขีดความสามารถของน้ำมันแร่ทั่วไป มีคุณสมบัติต่ำในการละลายและผสมกับสารทำความเย็น จึงช่วยสร้างฟิล์มที่หนากว่าเมื่อมีสารทำความเย็นภายใต้ความดัน และลดการรั่วไหลที่ซีลเพลา ด้วยความมีเสถียรภาพ และอัตราการระเหยต่ำจะช่วยลด “Light end stripping” ซึ่งโดยทั่วไปอาจเกิดขึ้นกับน้ำมันแร่ทั่วไป

 

การใช้งาน

Mobil Gargoyle Arctic SHC 224, 228, 230, 234

 • ฮีทปั๊มเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบทำความเย็นในเรื่อเดินสมุทร
 • อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และฮีทปั๊มในบ้าน
 • แนะนำให้ใช้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น ทั้งแบบสูบชัก และแบบโรตารี
 • ใช้กับสารทำความเย็น: แอมโมเนีย และคาร์บอนไดออกไซด์
Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E
 • สารสังเคราะห์ล้วน สำหรับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและฮีทปั๊ม
 • ใช้กับสารทำความเย็น: แอมโมเนีย R-22 และ HCFC ชนิดอื่นๆ และคาร์บอนไดออกไซด์
 • ใช้กับระบบทำความเย็นที่มีอุณหภูมิเครื่องอัดแบบสูบชักสูงมาก
 • เหมาะกับคอยล์เย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำมากๆ และเครื่องอัดแบบสกรู ที่ใช้สารทำความเย็น เช่น R12

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO

Gargoyle Arctic SHC 224
Gargoyle Arctic SHC 226E
Gargoyle Arctic SHC 228
Gargoyle Arctic SHC 230
Gargoyle Arctic SHC 234

32
68
100
220
-

 

Mobil Gargoyle Arctic Series

 

ผลิตภัณฑ์ โมบิล การ์คอยล์ อาร์คติค 155, ซี เฮฟวี และ 300 (Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy and 300) เป็นน้ำมันแร่แนฟทินิค สมรรถนะสูง ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องอัดแก๊สของระบบทำความเย็นเป็นหลัก มีจุดไหลเทต่ำ และการเป็นของเหลวที่เป็นเลิศ ณ อุณหภูมิที่ต่ำมาก เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้แทบไม่มีส่วนผสมของไข ดังนั้น การใช้น้ำมันการ์คอยล์ อาร์คติค (Gargoyle Arctic) จึงช่วยรับประกันได้ว่า ท่อของเครื่องทำไอ (evaporator)จะสะอาดหมดจด ช่วยปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน และลดเวลาหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุง น้ำมันนี้มีเสถียรทางเคมีที่ดี เหมาะสมสำหรับการหล่อลื่นกระบอกสูบและแบริ่ง

โมบิล การ์คอยล์ อาร์คติค 155, ซี เฮฟวี และ 300 (Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy and 300) ใช้ได้กับสารทำความเย็นทุกประเภท ยกเว้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไม่แนะนำให้ใช้กับ สารทำความเย็น HFC ปริมาณความชื้นของน้ำมันการ์คอยล์ อาร์คติค 155, ซี เฮฟวี และ 300 (Gargoyle Arctic 155, C Heavy และ 300) มีอยู่ต่ำมาก เมื่อบรรจุในถัง ควรเก็บน้ำมันไว้ในที่แห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำแข็งภายในวาล์วขยายตัว และลดความเสี่ยงเพราะเสื่อมสภาพของน้ำมันทำปฏิกริยากับ แผ่นทองแดง ฯลฯ

 

การใช้งาน

 • เครื่องอัดสารทำความเย็นของระบบทำความเย็นแบบลูกสูบชัก และแบบลูกสูบหมุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • การใช้งานในระดับอุตสาหกรรม เช่น การแช่แข็งอาหาร และห้องเย็น
 • การใช้งานในระบบทำความเย็นภายในเรือ
 • ใช้ร่วมกับสารทำความเย็นแอมโมเนียเป็นหลัก แต่ยังสามารถใช้ร่วมกับฮาโลคาร์บอนบางชนิด

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ เบอร์ ISO
Gargoyle Arctic Oil 155
Gargoyle Arctic C Heavy
Gargoyle Arctic Oil 300

32
46
68

 

 

← Back to list