การบริการด้านโลจิสติกส์

คติพจน์ของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่จะส่งเสริม ประสิทธิภาพ ของธุรกิจคุณโดยการลดทอนเวลาที่ต้องสูญเสียการผลิตอันเกิดมาจากความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า บริษัทสุไทโยจึงเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างทันท่วงที ด้วยระบบการจัดส่งที่สม่ำเสมอ ขบวนรถขนส่งของเราทุกคันติดตั้งระบบติดตาม GPS ไว้เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันคุณภาพทุกหยดจะถึงมือคุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • มีความปลอดภัย
  • ตรงเวลาและครบถ้วน
  • คุณภาพและปริมาณที่เที่ยงตรง
  • จัดส่งถึงที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด