ศูนย์กระจายสินค้า

คลังสินค้าของเรา มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า มีความทันสมัย สะอาด และมีการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คลังสินค้าของ บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ มีการจัดการและควบคุมในเรื่องของความปลอดภัย, 5 ส.,  ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง, ระบบ FIFO และระบบการวางแผนการสั่งสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

ระบบการจัดการสินค้าภายในคลังของเรา สามารถรองรับทุกความต้องการของคุณได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล หรือน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ ก็สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว ทั้งจากคลังสินค้าของเราเองและ Synthetic hub แห่งใหม่ของโมบิลในประเทศสิงคโปร์