การบริการด้านการให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสงสัย ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์

หน้าที่สำคัญของบริษัทเราคือ การให้บริการอย่างเป็นเลิศ ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับการให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ รวมถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยรายละเอียดในการให้ข้อมูลมีดังนี้

  • จัดเตรียมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
  • ประสานงาน ติดต่อในการอ่านผลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์น้ำมัน
  • จัดเตรียมและติดตามข้อมูลทางเทคนิคหรือผลงานวิจัยต่างๆที่ท่านต้องการเพิ่มเติม
  • ในกรณีที่วิศวกร ต้องการเข้าพบท่านที่โรงงาน ทางเราจะช่วยประสานงานในการเตรียมข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการ
  • ท่านสามารถติดต่อเรา โดยทางโทรศัพท์ 02-816-2299 (ต่อ 111) ตั้งแต่ เวลา 8:00 น. - 17:00 น. หรือ ทางอีเมลล์ engineering.service@sutaiyo.com