การบริการด้านการให้ความรู้ และ การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

โดยให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และเสนอการให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อลื่นและการประยุกต์ใช้งาน โดยมีหัวข้อในการอบรม เช่น  พื้นฐานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หน้าที่, องค์ประกอบ และคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  รวมถึงการประยุกต์ในใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกับ ตลับลูกปืน, เกียร์, ไฮดรอลิค, เครื่องยนต์ และอื่นๆ รวมไปถึงวิธีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ท่าน มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานในโรงงานได้จริง  สำหรับการบริการนี้ ทางบริษัท ยินดีให้บริการที่โรงงานของท่าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อบริษัทท่าน