การบริการด้านการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น

ทางบริษัทยินดีที่จะเสนอโปรมแกรมการทดสอบน้ำมัน ณ โรงงานของท่าน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำในการทำงานของเครื่องจักร  ทังนี้ จะช่วยให้ท่านสามรถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร และช่วยลดต้นทุนโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งถือได้ว่าโปรมแกรมนี้เป็นเครื่องมือในการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ กล่าวคือโดยช่วยให้สามารถตัดสินใจในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้  สำหรับน้ำมันที่ทดสอบจะถูกนำไปวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา