ร่วมงานกับเรา

เรามุ่งเน้นในการสื่อสารและการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกในทีมทุกคน สมาชิกแต่ละคนจึงเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัว นอกจากนั้นเรายังเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยของพนักงาน การฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการไปพร้อมๆกับการปลูกฝังจริยธรรมและความรับผิดต่อสังคมให้กับสมาชิกทุกคน

นอกจากนี้เรายังจัดการฝึกอบรมให้กับสมาชิกทุกคนด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจากเอ็กซอนโมบิล ที่มีชื่อว่า “ระบบการจัดการการเรียนรู้” (Learning Management System) โปรแกรมฝึกอบรมนี้จะช่วยให้สมาชิกของเราสามารถวิเคราะห์ทักษะความสามารถของตนเองและพัฒนาในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของตน นอกจากนี้สมาชิกของเรายังมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมโดยตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจากเอ็กซอนโมบิลอีกด้วย

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีการจัดฝึกอบรมภายในในด้านต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกทุกคนพัฒนาตนเองและได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ