การฝึกอบรมและการให้ความรู้

ผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท สุไทโยฯ ได้ทำการออกแบบและรวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงระบบการหล่อลื่นขั้นพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และจัดการระบบการหล่อลื่นของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมต่างๆเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้ท่านปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้ว ยังช่วยให้ท่านเพิ่มผลการผลิตได้มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการดูแลรักษาระบบการหล่อลื่นที่เหมาะสม เป้าหมายในการฝึกอบรมของเราคือ การเน้นจุดแข็งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของท่าน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

หลักสูตรประกอบด้วย: