ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

Sutaiyo Industries 

น้ำมันหล่อลื่นโมบิลระดับพรีเมียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้ถูกพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM)  และถูกปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นโมบิลระดับพรีเมียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้ถูกพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM)  และถูกปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

  • ทดสอบทั้งในห้องแล็บและการทดสอบภาคสนามอย่างเข้มงวด
  • ปรับปรุงสูตรผสมเพื่อให้มีคุณภาพเหนือกว่าความต้องการของ ผู้ผลิตเครื่องจักร OEM และอุตสาหกรรมขึ้นไปอีกระดับ
  • ค้นคว้าวิจัย พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคงความเป็นผู้นำในด้านประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  • เป็นผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ที่เหนือกว่าใครด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เหนือระดับ

บริษัท สุไทโยฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลหลากหลายชนิด ทั้งน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มงานแปรรูปโลหะ, กลุ่มเหล็ก, กลุ่มการผลิตทั่วไป, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อากาศยาน, อุตสาหกรรมทางทะเลและเรือเดินสมุทร และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มศักยภาพการผลิตในระยะยาว ยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรต่างๆ ลดทอนการเสียเวลาในการผลิต  ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นให้น้อยลง

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม Products by Application