โปรแกรมเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร

ดำเนินงานเชิงรุกที่วิศกรของเราจะประสานงานกับคุณในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กรณีศึกษา

K.M. Packaging

KM Packaging เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำ หลังจากการประเมินสถาณการณ์ วิศวกรของเราพบว่ามีโอกาสในการปรับปรุง ยืดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น (ODI) และลดจำนวนการเสียหายของชุดลูกปืนในเพลาข้อเหวี่ยง ของเครื่อง ACE Machine เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการหล่อลื่นโดยใช้ Mobil Serv Oil Analysis

ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ KM สามารถเพิ่มผลผลิตถ้วยกระดาษได้ถึง 4.8 ล้านถ้วยต่อปี มูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 167,600 เหรียญสหรัฐต่อปี อายุการใช้งานน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนเป็น 12 เดือน ประมาณการมูลค่าการประหยัดน้ำมันหล่อลื่น 14,400 เหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนี้ชั่วโมงการบำรุงรักษาสามารถลดลงได้ 45 ชั่วโมง  เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทโดยรวมกว่า 182,000 ดอลลาร์สหรัฐ

1. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน

การสำรวจการ ณ โรงงานผลิตเพื่อการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มผลิตผลในการผลิตและการลดการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ บริษัท สุไทโยฯ จะช่วยให้คุณเข้าใจกิจกรรมและปัญหาการหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในปัจจุบันของคุณผ่านประสบการณ์ภาคสนามและความรู้ระดับมืออาชีพของเรา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการกำหนดหัวข้อปัญหา และเกณฑ์การตรวจจับและการวัด เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุและ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

2. การตรวจจับและการวัด

การตรวจติดตามสภาพน้ำมันและเครื่องจักรที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการก่อให้เกิดประสิทธิผลของโปรแกรมความน่าเชื่อถือ โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันสามารถช่วยคุณ ลดภาระงาน ควบคุมปริมาณอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้อยู่ในระดับที่เมาะสม ใช้แรงงานน้อยลง และ ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักร
การใช้โปรแกรมตรวจติดตามสภาพน้ำมันและเครื่องจักรของบริษัท สุไทโยฯ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดการทำงานที่ผิดปรกติของเครื่องจักร วิเคราะห์เหตุและ สามารถกำหนดแนวทางเพื่อการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร

3. การวิเคราะห์สาเหตุ

เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจการทำงานเครื่องจักรและสภาพน้ำมันของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสภาวะที่ผิดปกติ เราจำเป็นที่จะต้องระบุสาเหตุหลักของปัญหาและทำความเข้าใจกับผลกระทบว่าการกระทำใดจะมีต่อคุณสมบัติของน้ำมัน นอกจากนี้สำหรับข้อบกพร่องหรืออาการเสียบางอย่าง เราอาจต้องทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงด้วย เราได้บูรณาการความรู้ระดับมืออาชีพและเครื่องมือวัดที่ทันสมัยไว้ในบริการวิเคราะห์ของเราเพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มผลิตผลอย่างต่อเนื่อง

4. แนวทางการปรับปรุง

ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สุไทโยฯ จะแนะนำกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับการดำเนินงานของคุณหลังจากระบุสาเหตุหลักของภาวะที่ผิดปกติแล้ว เพื่อช่วยคุณเพิ่มความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ผ่านโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีของเรา ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงสภาพน้ำมัน ความสะอาดของน้ำมัน การขจัดน้ำและอนุภาคสิ่งสกปรก การปรับปรุงการบำรุงรักษา ฯลฯ

← กลับไปยัง บริการ