AUTHORIZED DESCASE DISTRIBUTOR

SUTAIYO INDUSTRIES

ระบบกรอง - Filtration

ผลิตภัณฑ์ Des-Case ช่วยยืดอายุน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมโดยป้องกันการปนเปื้อนด้วยสารดูดความชื้น (air breathers) ขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยระบบกรอง (Filtration) และตรวจจับปัญหาน้ำมันหล่อลื่นด้วยการตรวจสอบสภาพและการวิเคราะห์น้ำมันด้วยภาพเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นมีสุขภาพที่ดีและสะอาดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Des-Case ผสมผสานเทคโนโลยีการกรอง การจัดเก็บ และการระบายอากาศเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นของคุณสะอาดก่อนจะเข้าสู่อุปกรณ์ของคุณ