การควบคุมสิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน

หลักสูตรนี้ได้ถูกออบแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในระบบและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักร หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนทุกท่านจะสามารถจัดการสิ่งปนเปื้อนในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมสิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน

หลักสูตรนี้ได้ถูกออบแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในระบบและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักร หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนทุกท่านจะสามารถจัดการสิ่งปนเปื้อนในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมัน ทั้งยังเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความเข้าใจต่างๆดังนี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อสุไทโย

← กลับไปยัง ฝึกอบรม