Mobil Almo 500 Series

Standard Product

Pneumatic Rock Drill and Tool Lubricants

น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง คุณภาพสูงพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการหล่อลื่นงานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับ ในงานเหมืองแร่ที่ทำงานใต้ดินและบนดินเป็นหลัก

สินค้า

สินค้า ISO VG ดาวน์โหลด MSDS
Mobil ALMO 524 32
Mobil ALMO 525 46
Mobil ALMO 527 - View MSDS
Mobil ALMO 529 -
Mobil ALMO 530 220
Mobil ALMO 532 320

น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง คุณภาพสูงพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการหล่อลื่นงานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับ ในงานเหมืองแร่ที่ทำงานใต้ดินและบนดินเป็นหลัก น้ำมันหล่อลื่นในตระกูล โมบิลอัลโม่ ซีรีส์ (Mobil Almo Series) คิดค้นขึ้นมาจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง พร้อมเติมสารเพิ่มคุณภาพ ที่ให้ความคงตัวทางเคมีอันยอดเยี่ยม พร้อมป้องกันการเกิดสนิมและการกัดก่อนได้อย่างเป็นเลิศ ให้สมดุลอันโดดเด่นในเรื่องของการจับตัวมีความสามารถในการผสมระหว่างน้ำและน้ำมันมากพอที่จะจับความชื้นที่มีในอากาศจนลดผลกระทบร้ายของน้ำ ที่มีต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน น้ำมันชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดคราบเหนียวสกปรก  ที่อาจเป็นต้นเหตุให้วาล์วทำงานติดขัด  แม้เมื่อต้องทำงานในสภาพที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลา น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) ก็ยังมีคุณสมบัติในการเปียกน้ำของโลหะ ที่ช่วยรักษาฟิล์มน้ำมันไว้อย่างต่อเนื่อง  คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อผสมผสานกับคุณลักษณะเรื่อง EP ที่สูง ย่อมช่วยให้การหล่อลื่นอันยอดเยี่ยม ส่งผลให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

น้ำมันหล่อลื่น โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) มีดัชนีความหนืดสูง และจุดไหลเทต่ำ เพื่อให้การหล่อลื่นที่ดี ณ อุณหภูมิต่ำ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอากาศและการป้องกันเพื่อหยุดการเกิดน้ำแข็งพร้อมกับการสร้างฟิลม์น้ำมันที่เหมาะสมกับส่วนประกอบที่ใช้ในงานเจาะทำงานที่อุณหภูมิสูง ระดับการเกิดของไอน้ำมันเหมือนหมอกนั้น ค่อนข้างต่ำมาก

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ ให้สมดุลด้านสมรรถนะอันยอดเยี่ยม ซึ่งรับประกันถึงอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนาน และต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด  คุณลักษณะในเรื่องการป้องกันการสึกหรออันยอดเยี่ยม และความสามารถในการหล่อลื่นที่เพียงพอในกรณีที่ต้องมีน้ำอยู่ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการสึกหรอ แต่ยังช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนความคงตัวทางเคมีที่ดี ช่วยป้องกันการเกิดคราบตะกอน และการก่อตัวของคราบสกปรก จึงช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์ศักย์

เสถียรทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดการเกิดคราบตะกอนและการก่อตัวของคราบสกปรก

 

ปรับปรุงการทำงานของวาล์ว

คุณสมบัติในเรื่องการผสมระหว่างน้ำและน้ำมันได้เหมาะสม

การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพแม้ในสภาพที่ต้องเจอกับน้ำ

ดัชนีความหนืดสูง

ให้การหล่อลื่นที่ดี ณ อุณหภูมิที่สูงและต่ำ

ความสามารถในการรับน้ำหนัก และการป้องกันการสึกหรออันยอดเยี่ยม

ลดการสึกหรอในส่วนประกอบ

 

ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ

 

ลดค่าบำรุงรักษา

คุณสมบัติเฉพาะในเรื่องของการจับตัวที่ดีมาก

ปกป้องพื้นผิวที่เป็นโลหะจากการผุกร่อน

 

ให้ฟิล์มหล่อลื่นที่ดีภายใต้ทุกสภาวการณ์

ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

 

เพิ่มสมรรถนะของเครื่องมือ

การใช้งาน

แนะนำให้ใช้น้ำมัน โมบิล อัลโม่ 500 ซีรีส์ (Mobil Almo500 Series) ในงานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับทุกประเภทภายในเหมืองใต้ดินและบนดิน รวมทั้งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างและการใช้งานระดับอุตสาหกรรมต่างๆ เหมาะสมสำหรับเครื่องมือประเภทที่มีการกระแทกและมีลูกสูบหมุน  เกรดความหนืดในระดับต่างๆ สะดวกต่อการเลือกใช้งานตลอดทั้งปีในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกตามฤดูกาลผันแปรอย่างรุนแรง

  • งานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับในการทำเหมืองใต้ดินและบนดิน
  • งานเจาะหินที่ทำงานโดยใช้ลมบังคับและเครื่องเจาะโดยใช้ลมทำงาน ในงานสร้างทางหลวงและการสร้างอาคาร
  • งานเจาะหินในการระเบิดและย่อยหิน
  • เครื่องมือที่ทำงานด้วยอากาศแบบมีการกระแทก และมีลูกสูบหมุนในอุตสาหกรรม

← กลับไปยัง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอื่นๆ