ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

SUTAIYO INDUSTRIES

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม (Gear Oils) โมบิล อย่างเป็นทางการ พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม Flagship
Mobil SHC Gear Series Our Mobil SHC™ Gear synthetic gear oils protect industrial gearboxes and help extend oil life in some of the most extreme conditions. Mobil SHC Gear 1500, 3200 and 6800 The Mobil SHC Gear 1500, 3200, and 6800 lubricants are supreme performance heavy-duty gear oils primarily designed for all kinds of enclosed gearing as well as plain and rolling element bearings. Mobil SHC Gear OH Series The Mobil SHC™ Gear OH Series lubricants are exceptional performance heavy-duty gear oils primarily designed to lubricate enclosed gearing as well as plain and rolling element bearings in off-highway equipment subject to shock and heavy loading. Mobilgear SHC XMP Series Mobilgear™ SHC XMP ซีรีส์เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องอุปกรณ์และอายุการใช้งานของน้ำมันภายใต้สภาพแวดล้อมขั้นสุด Mobil Glygoyle ISO Series ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Mobil Glygoyle™ ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับเกียร์ แบริ่งและคอมเพรสเซอร์ โดยได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างดีเยี่ยมในด้านประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและปกป้องอุปกรณ์
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม Premium
Mobilgear 600 XP Series Mobilgear 600 XP ซีรีส์เป็นน้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงพิเศษที่ให้ลักษณะเฉพาะที่แรงกดสูงสุดและคุณสมบัติการรับโหลดที่ยอดเยี่ยม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในชุดเกียร์แบบปิดทุกประเภทที่มีระบบการหล่อลื่นแบบหมุนเวียนหรือสาดน้ำมัน Mobil Cylinder Oil Mobil Cylinder oils are high performance high viscosity oils designed for use in enclosed worm gears operating at moderate to high speeds and temperatures, and where heavy loads, slow speeds or high temperatures demand high viscosity oils. Mobiltac NC Series โมบิลแทก 375 เอ็นซี, 325 เอ็นซี และ 275 เอ็นซี (Mobiltac 375 NC, 325 NC and 275 NC) เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงพิเศษ ที่ไม่มีสารตะกั่ว ชนิดที่มีตัวทำละลาย Mobilgear XMP Series Mobilgear™ XMP ซีรีส์เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมสมรรถนะสูงพิเศษที่อออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องอุปกรณ์และอายุการใช้งานของน้ำมันภายใต้สภาพแวดล้อมขั้นสุด Mobilgear MS Series Mobilgear™ MS Series are extra high performance oils designed for the oil-fog or mist-lubrication of machine components such as slideways, bearings, gears, chains etc.

← กลับไปยัง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม