ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

SUTAIYO INDUSTRIES

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์อากาศยาน

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์อากาศยาน(Aviation Products) โมบิล อย่างเป็นทางการ พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์อากาศยาน Flagship
Mobil Jet Oil II Mobil Jet Oil II is a high performance aircraft-type gas turbine lubricant formulated with a combination of a highly stable synthetic base fluid and a unique chemical additive package. Mobil Jet Oil 254 Mobil Jet Oil 254 is a third-generation, extra high performance, synthetic aircraft-type gas turbine lubricant engineered to meet the performance requirements for gas turbine engines used in commercial and military aircraft. Mobilgrease 33 With a 10-year shelf life – offering more than three times the life of similar-type competitive greases – Mobilgrease 33 grease helps our partners optimize their shelf-life management programs, enabling potential cost savings. Mobilgrease 28 Mobilgrease 28 grease – the first synthetic product Mobil™ offered – has been trusted for more than 50 years. With a 10-year shelf life, it offers more than three times the life of similar-type competitive greases. Mobil Aviation Grease SHC 100 Mobil Aviation Grease SHC 100 is a supreme performance synthetic grease which combines the unique features of a polyalphaolefin (PAO) synthetic base fluid with those of a high quality lithium complex soap thickener. Mobil AGL Mobil AGL™ is a synthetic aviation gear lubricant designed to help civilian and military operators ensure the reliability of their helicopters’ transmissions, despite operating under extremely challenging conditions. Mobil Aero HF Mobil Aero™ HF Series aviation hydraulic fluids are designed to meet the demanding requirements of commercial and military aircraft applications.
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์อากาศยาน Premium

← กลับไปยัง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม