การตรวจติดตามผลการวิเคราะห์สภาพน้ำมัน

โครงสร้างของหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวางแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำมันอย่างเป็นระบบ สร้างเป้าหมาย และเรียนรู้ถึงเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

การตรวจติดตามผลการวิเคราะห์สภาพน้ำมัน

โครงสร้างของหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวางแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำมันอย่างเป็นระบบ สร้างเป้าหมาย และเรียนรู้ถึงเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างน้ำมันและทำการทดสอบตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดอย่างเหมาะสม รวมถึงรู้จักสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรและคุณภาพน้ำมันที่เปลี่ยนไป อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบการทำงานที่เกิดข้อผิดพลาดและล้มเหลวในที่สุด หลักสูตรนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ล้มเหลวและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมัน ทั้งสองปัจจัยนี้มีส่วนช่วยให้ท่านวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดภายใต้สถาณการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ในส่วนท้ายของการฝึกอบรมจะเป็นบทสรุปที่รวบรวมข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นต่อโปรแกรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันที่น่าเชื่อถือ เพื่อรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อสุไทโย

← กลับไปยัง ฝึกอบรม