พื้นฐานการหล่อลื่น

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น คุณลักษณะพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพของน้ำมันที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักร และจะทำให้ท่านเข้าใจถึงส่วนต่างๆของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานได้อย่างถ่องแท้

พื้นฐานการหล่อลื่น

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น คุณลักษณะพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพของน้ำมันที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักร และจะทำให้ท่านเข้าใจถึงส่วนต่างๆของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานได้อย่างถ่องแท้ รวมถึงการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันทั้งอุตสาหกรรมทั่วไปและยานยนต์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อองค์กร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อสุไทโย

← กลับไปยัง ฝึกอบรม