หลักการหล่อลื่นในกลุ่มยานยนต์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่แตกต่างกันอันเกิดมาจากระดับในการรับโหลดที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้การใช้งานครอบคลุมด้านความปลอดภัยต่อเครื่องยนต์

หลักการหล่อลื่นในกลุ่มยานยนต์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่แตกต่างกันอันเกิดมาจากระดับในการรับโหลดที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้การใช้งานครอบคลุมด้านความปลอดภัยต่อเครื่องยนต์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่สารเพิ่มคุณภาพ (additives) อาทิเช่น สารป้องกันการสึกหรอ สารชะล้าง และสารช่วยกระจายตัว นอกจากนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านคุณสมบัติและการจำแนกประเภทของน้ำมันพื้นฐานที่จะช่วยให้ท่านทำการคัดเลือกน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังรวบรวมขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เข้าถึงต้นตอการผลิตน้ำมัน ในหลักสูตรจะช่วยให้คุณได้พบกับกระบวนการผลิตน้ำมันตั้งแต่ วัตถุดิบหลัก การกลั่นน้ำมัน ขั้นตอนการผสม การทดสอบ และการจัดการด้านน้ำมันหล่อลื่นอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างปลอดภัยและสามารถนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อสุไทโย

← กลับไปยัง ฝึกอบรม