ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

Sutaiyo Industries 

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ (Compressor Oils) โมบิล อย่างเป็นทางการ พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ Premium
Mobil Rarus 400 Series Mobil Rarus™ 400 ซีรีส์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศไร้เถ้าระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศรายหลัก Mobil Rarus PE KPL 201 Mobil Rarus™ PE KPL 201 เป็นน้ำมันหล่อลื่นความหนืดปานกลาง ไร้สี ความหนืดในระดับมากกว่าเกรด ISO VG 100 เล็กน้อย น้ำมันนี้มาจากพื้นฐานของน้ำมันไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว ความบริสุทธิ์สูง เสริมด้วยสารเพิ่มคุณภาพ Mobil Rarus PE Series Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C และ R-D 220 เป็นน้ำมันไร้สีมีค่าความหนืดเกรด ISO 220 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เอทิลีนแรงดันสูง Mobil DTE Oil 205 Mobil DTE Oil 205 is a lubricating oil formulated to provide excellent anti-wear and friction-reducing properties for compressor cylinder lubrication as well as protection against rust and corrosion. Mobil Compressor Oil 150 IR MobilCompressor Oil 150 IR is a premium quality compounded lubricant specially developed for cylinder lubrication of gas compressors.

← กลับไปยัง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม